Kalibracije, servis - AMF Medvode

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Kalibracija Datacolor

natisni
Osnovni namen redne kalibracije inštrumentov je trajno zagotavljanje specificiranih karakteristik in sledljivosti merilnih rezultatov.
Poleg osnovnega namena redni pregledi omogočajo možnost vnaprej napovedane potrebe po menjavi delov, ki so podvrženi obrabi.
Po priporočilu proizvajalca je potrebno vsak spektrofotometer pregledovati v rednih časovnih intervalih.
Dolžina intervalov ni enoumno določena, ker je odvisna od večih dejavnikov:
 pogojev okolja v katerem inštrument deluje
 pogostosti uporabe – števila meritev
 vrste meritev
 zahtevane točnosti, ponovljivosti in primerljivosti
Najpogostejši interval, za katerega se odloča večina uporabnikov je 1 leto.

 

Za spektrofotometre proizvajalca Datacolor nudimo 3 različne nivoje storitve:
 Preventivni servisni pregled
 Kalibracijski servis
 SpectralTest®
Preventivni servisni pregled
Vključuje pregled električnih, mehanskih in optičnih sklopov inštrumenta z uporabo diagnostičnih orodij. Če inštrument deluje v povezavi z računalnikom, se pregledajo tudi vsi povezovalni elementi. Pregled se opravi skladno s standardi in tehničnimi navodili proizvajalca Datacolor. Na ta način se preveri splošno stanje, ki je predpogoj za izpolnjevanje deklariranih lastnosti inštrumenta.
Kalibracijski servis
Poleg "preventivnega servisnega pregleda" vključuje še dobavo belega umeritvenega etalona s certifikatom in sledljivostjo na proizvajalčev primarni inštrument.
SpectralTest®
Predstavlja popolno kontrolo inštrumenta, s katero v skladu z zahtevami standardov ISO 9000 preverimo ali inštrument v celoti ustreza njegovim tehničnim specifikacijam.
Datacolor ima v okviru svoje proizvodnje vzpostavljen sistem(ISO-9001) vzdrževanja etalonov,ki so sledljivo kalibrirani direktno na "National Research Council Canada".
Tako zagotavlja trajno stabilno barvno osnovo, na katero se s pomočjo storitve "SpectralTest®" lahko kalibrira tudi vaš inštrument.
SpectralTest® poleg "Kalibracijskega servisa" vključuje še kontrolo inštrumenta s kompletom sledljivo kalibriranih keramičnih etalonov.
Na ta način preverimo celoten spekter inštrumenta in ugotovimo, če so izmerjene vrednosti znotraj specificiranih toleranc glede na Datacolorjev primarni inštrument.

 Na vrh strani